Skip to main content

Brand Builders is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Bezoek je deze website, dan verwerkt Brand Builders jouw gegevens.

Om het privacyrecht te waarborgen, kun je in deze verklaring nagaan wat er met jouw gegevens gebeurt. De handelswijze van Brand Builders is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verorderning Gegevensbescherming 2018.

In het kort komt het erop neer dat we je persoonsgegevens:

 • Alleen gebruiken voor doelen die met jou zijn overeengekomen, hiervoor geef je wel of geen toestemming in de Cookiemelder.
 • Niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of activiteiten
 • Zorgvuldig beveiligen en na genoemde termijn zullen verwijderen.

 

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:

 1. Soort gegevens
 2. Cookies
 3. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen)
 4. Derden
 5. Rechten van betrokkenen
 6. Aanpassen privacy statement
 7. Contactgegevens

1. Soort gegevens

Bezoekersdata
Brand Builders verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. Mocht je de Cookiemelding hebben genegeerd of toestemming hebben geweigerd, dan wordt je IP adres automatisch geanonimiseerd. We registreren je bezoek nog wel, maar zonder de data die je persoonsgegevens kunnen herleiden.

Persoonsgegevens via formulieren
De website bevat formulieren die je kunt gebruiken voor het stellen van een vraag/opmerking, het melden van een klacht of je aan te melden voor de nieuwsbrief of een download.

De persoongegevens die we verwerken:

 • Naam
 • Emailadres

De gegevens die je met ons deelt via deze formulieren bewaren wij zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en / of afhandeling van je verzoek. Met een maximum termijn van 2 jaar.

2. Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en in het geheugen van jouw apparaat wordt opgeslagen. Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • bepaalde functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische en functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website en onze diensten te verbeteren (analytische cookies);
 • de mogelijkheid te bieden om de informatie op onze website te delen via verschillende ‘socialmedia’ (social media cookies).

In- en uitschakelen van cookies
Je kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door je browserinstellingen te wijzigen. Houd er wel rekening mee dat (bepaalde functionaliteiten op) de website mogelijk niet of niet-volledig werken indien je de cookies uitschakelt. Wijzig hier je cookie instellingen.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van je sitebezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken.

3. Doeleinden van gegevens verwerking

Doeleinden bezoekersdata
Om sitebezoek te analyseren gebruiken wij Google Analytics. Hiermee houden wij algemene bezoekgegevens bij van de onze websitebezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres (indien akkoord cookiemelding) van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dit in het kader van onze marketing activiteiten. Daarnaast gebruiken we deze gegevens voor het optimaliseren van ons aanbod op de vraag van de bezoeker.

Doeleinden persoonsgegevens
Via de formulieren op de website ontvangen we jouw persoonlijke gegevens. Deze gegevens zijn nodig om jou:

 • Te voorzien van de aangevraagde nieuwsbrieven met informatie over Brand Builders. Hier kun je je te allen tijde voor afmelden.
 • Te antwoorden op je vraag, opmerking, klacht of aanvraag

4. Derden

Wij maken gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot je gegevens, nemen zij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. In geen geval verkoopt Brand Builders jouw persoonsgegevens aan derden.

5. Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van jou in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer je meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of onvolledig zijn, kun je ons verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij zullen dit zo snel mogelijk uitvoeren. Je kunt je verzoek aanvragen via [email protected]

6. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.brandbuilders.nl) worden gepubliceerd. Deze statement is geplaatst in mei 2018.

7. Contactgegevens

Brand Builders
Rijssensestraat 8
7642 CX Wierden
Tel: 0546 454 865
E-mail: [email protected]