FrieslandCampina en en haar boeren zijn trots dat zij iedere dag miljoenen consumenten wereldwijd van zuivel voorzien. Een keer per jaar wordt melk internationaal gevierd; op wereldmelkdag. Op deze dag trakteert FrieslandCampina het hele land.

Hoe vertel je dat op een leuke manier aan de wereld? Een oude tegelwijsheid is op een nieuwe manier vorm gegeven. Met Campina is het glas altijd vol, halfvol of karnemelk, deze puur Hollandse boodschap werd heel positief opgepakt.

Campina Wereldmelkdag Poster

Resultaat

Een leuke vrolijke animatie draaide op 234 tankstations, en zorgde ervoor dat 13.000 mensen een gratis pakje melk mee naar huis namen.