A box full of hopes and dreams

Sport is een belangrijke sociale binder, en wordt vaak ingezet bij het werken met kwetsbare groepen en wijken, ook in ontwikkelingslanden. Ten Cate is wereldmarktleider in kunstgras sportvelden en ontwikkelde de Box Full of Hopes & Dreams. Een kant-en-klaar sportveld, met goals en een kantine, verpakt in een zeecontainer.

Vraag

Ten Cate zoekt voor dit idee samenwerking met internationale merken, goede doelen en lokale ngo’s die zich herkennen in de opzet en de doelstellingen. Maar hoe kom je met de juiste partijen aan tafel?

Ten Cate Container

Aanpak

Onze ‘conversatiestarter’ is een video waarin we de nadruk leggen op de impact op de gemeenschap: het plezier van kinderen, de werkgelegenheid voor ouders. We geven geen sportveld weg, maar creëren levensgeluk en kansen: A Box Full of Hopes and Dreams…

Resultaat

De video en het Olympic Experience event blijken een gamechanger. Door de box op een betere manier te positioneren, komen er gesprekken met belangrijke partners op gang en worden de eerste boxen verscheept.

Olympic Experience

Tijdens het Olympic Experience evenement in Scheveningen presenteerde Ten Cate de Box Full of Hopes & Dreams in Nederland. Onze photo wall trok daarbij veel positieve aandacht voor de box. De betrokken relaties ontvingen een mini-box Full of Hopes & Dreams met een symbolische verwijzing naar de sustainable doelen van de VN.

Give Away

Als bijpassend presentje kregen betrokken relaties een mini Box Full of Hopes & Dreams toegestuurd. Deze vulden we met een stukje kunstgras. De box is er in 17 kleuren. Elke kleur staat voor een van de UN-goals waaraan dit concept zich verbindt.

a Box Full of Hopes & Dreams Logo

Digitaal activeren?

Susanne weet hoe het echt werkt!